Emmet heter jag och jag vill önska dig varmt välkommen till Ulvens! Här har alla en plats; hästar, hundar och människor oavsett erfarenhet, utmaning i livet eller målsättning! Relation, samspel, empati och kunskap ligger hela tiden i centrum för allt vi gör! Gå en kurs, kom på våra träningsträffar eller få personlig vägledning. Ingen utmaning är för liten eller för stor!