Relationen mellan människa och hund

Det är ofta vi pratar om det när vi djupdyker i hundvärlden. Relationen vi har till våra hundar. Men vad betyder egentligen “en bra relation”? Hur uppnår vi det och framförallt – hur får vi hunden att uppskatta relationen? Här kommer tankar och tips (och missa inte årets nyhet längst ner i artikeln!)

Relation utifrån människans perspektiv

Du har kanske hört någon säga “du behöver jobba på relationen” eller “relationen ska stå i centrum”. Men vad menas med det egentligen? Om vi bara tittar på själva ordet “relation” säger det inte mer än att det finns något slags utbyte mellan två parter. Det säger inget om huruvida det är något positivt eller negativt. När vi pratar om relationen till hunden har vi ofta två definitioner. Det är en Dålig Relation eller en Bra Relation. Låt oss titta på vad jag tror är den generella definitionen bland hundmänniskor för dessa två (jag vill vara tydlig med att det bara baseras på erfarenhet och inte någon faktisk forskning i ämnet då jag inte kunnat hitta någon. Känner du till någon sådan forskning? Hör av dig!).

Dålig Relation – hunden tycks inte lyssna på sin människa, söker inte kontakt och vill inte delta i aktiviteter. Det finns inget tydligt intresse för sin människa hos hunden och för människan finns det mycket frustration kring detta.

Bra Relation – hunden är följsam och lyhörd, tycks intresserad av sin människa. Hunden går med på det mesta som människan bestämmer sig för.

Skulle du säga att dessa definitioner utgår ifrån både människan och hundens perspektiv? Min erfarenhet säger att många människor generellt definierar relationen som bra eller dålig utifrån hur hunden (eller andra djur vi lever med) interagerar med oss. Är den motsträvig eller följsam? Intresserad eller disträ? Lyhörd eller olydig? Det säger dock inte så mycket om hur hunden (eller djuret) mår i relationen.

Relation utifrån djurets perspektiv

Jag väljer att använda “djur” istället för “hund” här då jag tror det här gäller för många av de djur vi delar livet med. Om vi skulle fråga våra djur “vad tycker du om vår relation” är jag inte så säker på att alla de djur vi tycker vi har god relation till, skulle svara “bra”. Såklart kan vi inte till hundra procent sätta oss in i djurens upplevelser men vi har idag så pass mycket forskning på djurvälfärd och förståelse för deras behov att vi rätt säkert kan säga huruvida ett djur mår bra eller inte. Baserat på min kunskap tror jag djur generellt skulle definiera dåliga och bra relationer till människor på det här viset:

Dålig relation – människan är påträngande och förstår inte djurets behov eller beteende. Människan gör illa, skrämmer och tvingar djuret. Eller så är människan oengagerad och tillför inget av värde i djurets tillvaro.

Bra relation – människan bidrar till att uppfylla viktiga behov, förstår beteenden och är lyhörd vilket får djuret att känna tillit och trygghet till sin människa. Människan är intresserad och engagerad, tillför positiva och värdefulla upplevelser i djurets tillvaro.

Relation som bidrar till välmående

För mig ska en bra relation mellan människa och djur leda till ett välmående för alla inblandade. Det är inte bara jag som ska trivas i sällskap med min hund eller häst eller katt eller kanin. Mitt djur ska också trivas! Jag tror att de flesta människor också tycker det men alla vet inte hur det ska se ut. Eftersom en bra relation för människa och djur kan variera stort beroende på djuret ska jag nu återgå till just hunden.

Hur vet vi då att hunden mår bra i vår relation? Det här är vad jag tittar efter:

 • I vardagen söker sig hunden till mig utan mutor.
 • Hunden känner sig trygg med mig, söker sig till mig för stöd och hjälp.
 • Det finns ett grundläggande intresse hos hunden för det jag gör, hunden vill i någon grad vara med.
 • Hunden uttrycker sina behov och känslor utan att verka rädd för konsekvenser.
 • Hunden är avslappnad och trygg i mitt sällskap.

Det är framförallt sista punkten jag värderar högt i relationen hunden har till mig. Jag vill att hunden ska känna trygghet i att uttrycka känslor, utan det kan jag inte veta vad hunden behöver för att må bra.

Hur bygger vi en bra relation?

I första hand behöver vi förstå att en relation är något lika levande som du och din hund. Det förändras – för att du och hunden åldras och förändras på olika vis, för att det händer saker i våra liv vi måste förhålla oss till o.s.v. En relation är inget vi kan jobba på genom några övningar och när vi kan dem är relationen klar. Det är alltid något vi måste jobba på att upprätthålla såsom vi vill ha relationen. I relationer till andra människor (förutsatt att alla inblandade är vuxna människor) bär vi alla ett ansvar för hur vi vill att det ska se ut. När det kommer till hundar behöver vi människor ta det större ansvaret för hur relationen ska se ut. Vi har alltid ett maktövertag och kontrollerar en stor del av hundens liv och av den anledningen behöver vi också ta ett större ansvar.

Läs hunden rätt

För att kunna bemöta hunden där den är och ge den vad den behöver måste vi förstå den. Alla djur är på många vis missförstådda och det inte minst för hunden. Vi har traditioner som baseras på felaktigt tolkade erfarenheter och gammal utdaterad forskning som säger att hunden (och många andra djur) ska hållas hårt med bestämd hand*. Vi tolkar en undergiven hund som lyhörd och lugn när den i själva verket mår dåligt. Den har bara lärt sig att uttryck för känslor straffas så därför säger den inget alls. Vi tolkar en hund som uppför sig “stökigt” eller inte gör som vi säger som en olydig hund.

För att nå en bra relation mellan människa och hund behöver vi alltså först lära oss läsa hunden på rätt sätt. Hunden lever inte utifrån rang, det är ett familjedjur som vill samarbeta, känna sig trygg och ha roligt, precis som vi! Hunden har känslor, är intelligenta (framförallt socialt) och vill vara vår vän. Alla beteenden vi uppfattar som stökiga eller tolkar som olydnad är i själva verket sätt för hunden att säga “det blir för mycket”, “jag förstår inte”, “snälla, var inte arg”, “jag mår dåligt”, “kan du hjälpa mig?” o.s.v. När hunden inte gör som vi säger är det för att den inte förstår vad vi ber om, inte hört oss eller är oförmögen att genomföra det vi ber om av olika anledningar. Det här är en bra riktlinje att följa som hundmänniska:

Allt hunden gör är information som säger mig hur den känner, vad den behöver just nu och vad jag behöver hjälpa den med i framtiden.

Istället för att tolka hunden utifrån ett “dominans-filter” där hunden antingen lyder är eller är olydig, där beteenden är antingen bra eller dåliga ser vi på hunden som en komplicerad kännande tänkande varelse. Vare sig du är väldigt kunnig i hundens språk och känslor eller inte kommer du långt med omtanke, empati och respekt. Om hunden verkar vilja vara ifred lämnar vi den ifred. Om hunden verkar rädd och orolig försöker vi ge den stöd och trygghet, om hunden verkar stressad försöker vi vara lugna. Om hunden inte lyssnar får vi utgå ifrån att den inte hörde eller inte förstod.

*Läs mer om dominansteorin här!

Uppfyll behov

Eftersom det är vi som har ansvaret för hundens väl och ve, kontrollerar det mesta i våra hundars liv och dessutom är det som bjöd in hunden i hemmet behöver vi se till att hundens behov är uppfyllda. Hade hunden levt själv hade den ätit på det sätt den hade önskat när den var hungrig, den hade lagt sig när den var trött och lekt när den ville göra så. Att identifiera och uppfylla hundens behov gör vår relation till hunden så mycket bättre! Såklart har vi basbehoven: tillgång till mat och vatten, att få vara med familjen och motioneras. Men hundar är individer och deras behov ser olika ut. De kan dessutom förändras beroende på hundens ålder och tidigare erfarenheter. Här är några exempel på behov du kan hitta hos många hundar:

 • Tugga och riva i saker
 • Jaga och fånga
 • Nosa
 • Gräva
 • Rulla
 • Socialt behov (ha en eller flera goda lekkamrater)
 • Ras-specifika behov (springa, jaga, valla, vakta o.s.v.)
 • Närhet
 • Bona (bädda och fixa med sin sovplats)

Alla hundar har behov och desto fler av din hunds behov du kan uppfylla desto gladare hund får du! Såklart ska det ske inom ramar för hundens och andras väl och ve men om man klurar lite kan man nästan alltid hitta ett sätt för hunden att få utlopp för sina behov. Om du exempelvis har en hund som gärna gräver upp rabatterna kan du ordna ett grävhörn dit hunden får gå precis när den vill! Har du en hund som alltid tuggar sönder skor kan du hitta några gamla skor som hunden faktiskt får tugga på. Om du inte jagar med en jaktintresserad hund kan du simulera jakt med leksaker du drar i ett snöre över marken. Att låta den vaktiga hunden få skälla till när någon är vid ytterdörren kan vara bättre än att förbjuda hunden från att skälla helt och hållet.

Vi får felaktigt lära oss att om hunden gör något vi inte tycker om ska vi se till att hunden aldrig kan göra det igen, annars kommer det bara bli värre! I själva verket fungerar hundens behov som våra. Om vi behöver göra något och får det kommer känslan av att vi måste försvinna. Men om vi aldrig får göra det vi vill blir vi tillslut väldigt stressade och mår dåligt! Detsamma gäller för hunden.

Hitta sätt som ger din hund utrymme att göra sådant den tycks behöva och hunden kommer uppskatta det!

Var hundens Beskyddare

Det talas ofta om ledarskap men det är ett ord med många definitioner, allt beroende på vem man frågar och i vilken situation. Det är bättre att vi människor ser oss själva som våra hundars Beskyddare. Hunden är inte ute efter att bestämma eller ställa till besvär för oss. Hunden knackade inte på dörren och krävde att få bo hos oss, det är vi människor som gång på gång tar hundarna till vårt hem. De lever på våra villkor i en värld som inte alls är gjord för dem. Istället för att vi ska bestämma ännu mer över dem än vi redan gör behöver vi skydda dem. Hur gör vi det bäst? Såklart är det individuellt vad det i detalj innebär men här är några generella punkter:

 • Respektera hundens gränser och vilja.
 • Undvika att utsätta hunden för obehag, rädsla och smärta.
 • Hjälpa hunden när den behöver vägledning och stöttning
 • Se till att omgivningen respekterar hunden

Uttrycket “för oss är hunden en del av vårt liv, för hunden är vi hela livet” tycker jag är bra att bära med sig. Vi kan bestämma oss för att stänga in hunden i vårt hem och åka därifrån men hunden kan aldrig välja detsamma. Vi bär ett stort ansvar för våra hundars väl och ve. Tyvärr blir ett beskyddande av hunden ibland stämplat som “bortklemande” eller “pjoskande”. Det är otroligt synd, alla hundar förtjänar att skyddas på bästa sätt och människor som gör det av hela sitt hjärta borde aldrig känna skam för det! Ibland måste vi utsätta dem för saker de inte skulle välja själv, som att behandlas för en skada eller sjukdom o.s.v. men det bör vara ett undantag i hundens liv, inte en konstant.

Var din hunds beskyddare på alla sätt och vis du kan tänka dig!

Vägled och Lär

Precis som hunden behöver vårt beskydd behöver den också lära sig hur den bäst och säkrast beter sig i sitt hem och i samhället. Här behöver vi alltid balansera säkerhet och hundens välmående med regler som finns i samhället. Kanske har jag en hund som skulle må bäst att gå lös överallt och fritt gå fram till vilka andra människor/hundar/djur den vill men det fungerar inte i det samhälle vi lever i här i Sverige. Då måste vi lära hunden att det finns fördelar med att gå i koppel och strunta i andra.

Den världskända djurtränare Ken Ramirez säger det allra bäst:

Hur vi lär dem har en stor betydelse för vilken relation vi får. Om vi använder oss av metoder som går ut på att till stor del tvinga hunden och bestraffa den kan vi som tidigare nämnt få en hund som ser lugn och lyhörd ut. Den mår dock inte bra och jag tänker inte gå in på metoder i att bryta ner sin hund för att få en relation som enbart är till vår fördel.

Om vi använder oss av träningsverktyg som är s.k. REKO (respekt, empati, kunskap, omtanke) är chansen mycket större att vi får ett samarbete med hunden vi båda kan värdera högt! Vi behöver se hundens lärande som något vi varierar beroende på individ och situation. Ibland kan vi ge hunden mycket utrymme för att pröva sig fram på egen hand och ibland behöver vi vägleda den. Ibland behöver vi begränsa ett beteende men det ska aldrig ske på bekostnad av hundens generella välmående. Desto mer tid och förståelse vi kan ge hunden, ju tydligare och vänligare vi kan vara som lärare, desto bättre relation får vi.

Se hundträning som en kommunikation och ett samarbete, ett utbyte av kunskap istället för något som påtvingas hunden. Vi hjälper hunden att förstå vad vi önskar och hunden hjälper oss förstå vad den behöver för att nå dit.

Här kommer några generella tips för träning och vägledning:

 • Träna in nya beteenden i situationer/på platser där hunden känner sig trygg och kan vara lugn. Ingen hund lär sig bra saker i ett tillstånd av rädsla/hög stress.
 • Undvik bestraffning i träningen då det finns oerhört många nackdelar och risker med det (vill du läsa mer kan du göra det här)
 • Om hunden inte gör som du vill, tolka det som att hunden inte förstår ännu eller inte klarar av det du ber om just nu (kan handla om stress, sjukdom/skada, ålder, otydlighet i vad du vill, osäkerhet o.s.v.).
 • Uppvisar hunden ett beteende du inte förstår eller vet hur du ska hantera, ta hjälp av utbildad hundtränare (se till att tränaren baserar sin kunskap på uppdaterad forskning)
 • Träna inför situationer, inte i situationerna! Vi tror gärna att om hunden exempelvis har problem med hundmöten måste vi passera så många hundar som möjligt på varje promenad. I själva verket är det mer effektivt att först träna in olika beteenden, signaler och verktyg på lugna hundfria platser och när hunden kan allt som rinnande vatten börjar man möta andra hundar! När hunden blir svår att nå, inte vill ta sina förstärkare (godis o.s.v.), inte minns signaler den tidigare lärt sig, blir skällig, hoppig eller på annat vis beter sig på ett för oss besvärligt vis innebär det att hunden är väldigt stressad. I ett sådant tillstånd ska vi tolka hunden som “det är för mycket, jag klarar inte av det här!”. Därför är det bättre och snällare mot hunden och oss att träna Inför situationer, inte i situationerna.
 • Träna hunden du har framför dig. Det är lätt att möta hunden utifrån hur vi önskar att det vore eller utifrån hur hunden uppförde sig dagen innan. Men hundar har olika dagsform och har olika styrkor och svagheter beroende på situationen. Se till hunden du har framför dig hela tiden och möt den där, då blir det lättare att göra målsättningar som ni kan uppnå!

Var snäll mot dig själv och andra

Ja, det kan kanske verka bakvänt att vi ska tänka på oss själva när vi jobbar på relationen till våra hundar men låt mig förklara. Det kan lätt bli så att vi sätter oerhörda krav på oss själva. Vi får veta från samhället att vi ska forma hundar som alltid är snälla, tysta, välartade, som inte stör eller stökar ner. Vi läser på internet och får tusen tips på hur vi bäst kan träna in X och Y, gärna ska det gå så fort som möjligt. Inte nog med att vi ska vara den bästa hundmänniskan som andra förväntar sig, vi ska också vara den bästa människan för vår hund. På det ska vi arbeta, sköta om ett hem, upprätthålla våra mänskliga relationer, sköta om barn eller kanske vi har andra djur utöver våra hundar? Vi möter hundar på gatan som tycks uppföra sig så fint och ser på TV hur kända “hundvetare” på ett ögonblick löser alla sorts problem som om det fanns en av- och påknapp.

Faktum är att livet som hundmänniska är utmanande, komplicerat och ibland riktigt svårt. Att klandra sig själv och ställa högre krav än vad som är rimligt försämrar ofta relationen till hunden. För när vi känner oss pressade och stressade kan vi inte ge hunden tålamod när den behöver det. Vi tappar orken och lusten att göra roliga saker med vår hund. Vi vågar inte pröva nya saker, vi klarar inte av att söka stöd och hjälp. Vi bär på skam och skuld och tyngd som inte behöver finnas där.

Vi är bara människor på samma vis som hundarna bara är hundar. Vi gör fel ibland och det är okej. Hundar är för det första otroligt förlåtande mot oss människor och för det andra är det en del av livet att hantera med- och motgångar, även för hunden. Det är också en naturlig del i att bygga och upprätthålla relationer. Vi gör fel och när vi ser det gör vi annorlunda. Vi tog oss förbi konflikten eller missförståendet och nu är vi ännu starkare tillsammans.

Vi behöver tillåta oss att göra fel, att förändras. Vi behöver lära oss att sätta mål och krav på oss själva som är realistiska. Vi behöver påminna oss om allt det vi lärt vår hund, om allt det vi faktiskt delar tillsammans. Kanske blir hunden inte ett lydnadschampion men det är världens bästa vän att ha med på skogspromenaderna. Kanske lyckas jag inte lära hunden att hälsa på människor utan att hoppa men hunden är i alla fall trygg och glad oavsett var vi är och vilka vi än möter!

På samma sätt som vi behöver ge oss själva förståelse och omtanke behöver vi också ge det till andra hundmänniskor. När skammen känns stor och kraven inte går att uppfylla är det lätt att vända blicken till andra och ge dem skuld. Det är lätt att tycka kring hur en annan hundmänniska borde göra. När vi möter en främmande människa med sin hund ser vi dem under ett kort ögonblick av vad som är deras liv. Vi vet inte hur hunden i övrigt beter sig eller hur människan i övrigt gör. Så länge vi inte ser en annan människa göra illa sin hund bör vi utgå ifrån att den människan gör så gott hen kan. Vi borde möta varandra med nyfikenhet och omtanke hellre än ett kritiskt öga och anklagande.

Några tips på hur du kan ta hand om dig själv i hundlivet:

 • Våga berätta för andra när det känns tungt (tro mig, det är fler som känner ungefär som du, att få dela det med människor man litar på eller som är i liknande situation kan vara en stor hjälp)
 • Tillåt dig själv pauser. Det får finnas stunder, dagar, perioder när du gör det mest nödvändiga för din hund men inte tar dig för något särskilt eller storslaget. Om det fungerar för dig och hunden kanske du till och med ordnar en hundvakt så att du får tid och utrymme för intressen och skoj som inte involverar hunden! Att ha en stund från varandra kan hjälpa relationen också!
 • Skriv ner framgångarna du upplever med din hund! Det är lätt att fastna vid det som är utmanande, svårt. I det glömmer vi hur långt vi faktiskt kommit, vad som fungerar mellan mig och hunden. Det är bra att kunna gå tillbaka till när vi har en dålig dag.
 • Ge inte andra hundmänniskor tips om hur de ska göra med sina hundar om de inte bett om det. Att få spontana råd man inte efterfrågat kan kännas påträngande och besvärligt!
 • Möt dig själv och andra med samma tålamod och omtanke du ger din hund!

Vill du lära dig mer?

Under 2022 kommer ett Relations-program rulla med start i april eller maj. I detta program kommer du få tillgång till föreläsning och workshops, kurser och privat vägledning. Fokus kommer ligga på att utvecklas som hundmänniska, att få utrymme att diskutera och ställa frågor, få inspiration och vägledning samt fördjupa din kunskap både i hur du som människa fungerar och hur hunden fungerar. Missa inte detta spännande projekt genom att anmäla ditt intresse till info@ulvens.se så får du information och uppdateringar skickade direkt till dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *