BerikningFörbättrad relationHundägandeHundspråkLekRoligtTipsTrygga hundarValpVardag

Allt om Cues och Signaler

Tidigare kallade man det kommandon. Idag kallar vi det för Cues eller Signaler. Ett ämne som är så mycket mer än att bara få hunden att sitta på “Sitt!”. Vad du väljer att använda, hur du lär in det och hur det sedan används kan göra stor skillnad för hur snabbt och säkert hunden lär sig. Så låt oss dyka ner i världen av Cues och Signaler!

Cue och Signaler – grundförståelse

Jag har valt att ta med engelskans Cue i den här artikeln då jag själv använder det ordet en hel del. På svenska pratar man generellt mest om Signaler, men för mig personligen tycker jag Cue säger så mycket mer om funktionen och gör det lättare att förstå vad man talar om gällande hundträning. Cue används framförallt i teatervärlden som ett sätt att säga när det är någons tur att agera och det är precis vad en Cue/Signal gör för hunden. Det talar om för hunden att starta igång ett beteende.

Precis som i en teater spelar både jag och hunden roller som behöver förhålla oss till varandra. Hunden ger mig cues genom sitt beteende och signaler, jag ger hunden cues när jag vill att hunden ska bjuda på beteenden vi tränat in. Ungefär som om vi vore skådespelare som tränade dialoger med varandra. Det finns också en tredje faktor i det här som vi båda förhåller oss till och det är omvärlden. I den miljö vi befinner oss i finns det också olika former av cues/signaler som vägleder både mig och hunden att agera. Är jag ute och tränar med min människoreaktiva hund ser jag en närmande främmande människa som en cue för oss att gå undan. Hunden ser det kanske som en cue för att börja skälla, för att den känner sig osäker och stressad. Min hund som känner doften av hundkiss på en stolpe ser det som en cue för att själv lyfta på benet och markera.

Kortfattat är alltså Cues och Signaler något som ska starta igång beteenden. Du kan lära din hund att uppvisa olika beteenden efter olika cues/signaler som kommer från dig eller från omgivningen. Och hur det kan gå till, det ska vi ta oss an härnäst!

Att välja cues

Det händer så ofta att vi som tränar hund kommer på en cue på plats, i stunden när vi tränar ett beteende. För det mesta fungerar det, men kanske inte så smidigt som det skulle kunna. Ibland blir det till och med riktigt fel. Men vad ska man göra istället då?

Att tänka igenom och aktivt välja cues efter vad man tror kommer vara lättast och mest effektivt att använda är bättre än att spontant komma på cues i stunden. Vi får då större möjlighet att hitta en cue som kommer vara väl anpassad efter hundens förmåga och situationen vi vill använda det i. En bra cue är:

 • Tydligt – det ska lätt kunna stå ut bland alla andra cues du lärt din hund. Om Stanna betyder “sätt dig ner och stanna kvar där” och Stå betyder “stanna stående på alla fyra tassar” kan det vara svårt för hunden att göra rätt ibland, då starten på Stanna och Stå är detsamma och mest troligt uttalas med samma typ av röstläge. Ju viktigare en cue är desto mer tid ska du lägga på att hitta något som verkligen sticker ut!
 • Konsekvent – du ska kunna ge din cue så konsekvent som möjligt varje gång. Om du har en avancerad kedja av ord och handtecken som cue för ett beteende kommer du med största sannolikhet att göra fel ibland. Om du däremot har ett kort ord eller ett enkelt tydligt handtecken blir det lättare för dig att använda det och för hunden att förstå! Att varva mellan “Kom hit” och “Kom häråt” som inkallningscue är inte lika effektivt som att bara säga “Hit!”.
 • Ord och/eller kroppspråk – en cue kan vara vad som helst och komma vart som helst ifrån så länge hunden kan uppfatta det med sina sinnen! Generellt fokuserar vi människor på ord och ljud hellre än att aktivt se till kroppspråk medan hundarna gör tvärtom. Att välja en cue som bara består av en handrörelse, viktförflyttning eller något annat som har med kroppens rörelser att göra kan alltså vara mer effektivt än att ha ord. Speciellt om beteenden ska utföras när hunden har fokus på dig. Huvudsaken är att du tror dig kunna utföra din cue på samma vis varje gång. Ord eller ljud kan vi behöva framförallt när hunden ska utföra beteendet en bit ifrån oss eller med huvudet bortvänt. Vi kan också kombinera de två, men som sagt, vi ska kunna genomföra det tydligt och konsekvent!

Att lära hunden en ny cue

När vi valt vår cue är det dags att lära hunden betydelsen av det. Här blir det lätt fel om man inte tänker efter lite. Många börjar föra in en cue alldeles för tidigt i träningen, redan första gången hunden får testa beteendet. Risken här blir att hunden aldrig riktigt förstår vad den ska göra på sin cue eller att hunden lär sig beteendet lite felaktigt. Att lära hunden lägga sig ner på ett “Ligg” är ett bra exempel. Oavsett hur vi får hunden att lägga sig ner brukar de första gångerna också bestå av att hunden sätter sig, bara bugar lite, kanske studsar undan, biter i handen, skäller o.s.v. Ibland lägger sig hunden ner, men i alla dessa beteenden upprepar människan ordet “Ligg”. När vi tillslut fått hunden att faktiskt lägga sig ordentligt ner har ordet “Ligg” varit närvarande vid så många beteenden att hunden inte riktigt kopplar det som en cue för att lägga sig. Däremot kanske hunden kopplar en hand med godis i som förs till marken som en cue för läggande – tillslut i alla fall.

Istället lär vi hunden ett beteende fullt ut innan en cue läggs till. Om vi vill att hunden ska lägga sig ner vid ”Ligg” behöver vi lära hunden att lägga sig ner tills dess hunden förstått precis hur det ska göras. Därefter lägger vi till ordet “Ligg” precis när hunden är på väg att lägga sig ner. Hunden får en liten godis och därefter upprepar vi proceduren. Hunden får kliva upp och när den är på väg att lägga sig igen säger vi “Ligg”. Det här behöver upprepas Mycket innan hunden verkligen lärt sig sin cue. Det finns en generell siffra på antalet repetitioner som behövs av ett beteende för att det helt och hållet ska hamna i långtidsminnet och det är (håll i dig nu) 8000 repetitioner. Hur snabbt en hund lär sig en ny cue handlar också till stor del om hur konsekvent och tydlig du är när du tränar, i vilket läge hunden befinner sig i (trygg och lugn hund lär sig bättre än en stressad hund) o.s.v. Det här kan kännas som omöjligt men det är det såklart inte. Hundar är tacksamma på så vis att de ofta försöker tolka oss och prövar sig fram även när de inte riktigt vet hur de ska göra och i slutänden har de lärt sig åtminstone på ett ungefär vad vi menar. Om en cue bara är kopplad till enkla vardagsbeteenden som vi gärna vill att hunden ska kunna utföra i generellt lugna situationer är det inte hela världen om hunden inte förstår till 100% vad en cue betyder. Vi människor tenderar att hjälpa hunden till rätt beteende utan att riktigt tänka på det och tillslut gör hunden som vi önskar. Om en cue är kopplat till beteenden i mer stressiga situationer krävs betydligt mer ordentlig träning innan du börjar använda denna cue i dessa situationer. Ett vanligt exempel är reaktiva hundar som förväntas utföra olika beteenden i ett hundmöte eller inom ramarna för en hundsport. Om du inte tränar din cue ordentligt i miljöer där hunden är trygg och mottaglig kommer du mest troligt inte lyckas med träningen.

Tips vid träning av en ny cue

Utöver att lägga in din cue på rätt ställe kan du hjälpa hunden förstå sin cue ännu bättre genom att inkludera dessa punkter i träningen:

 • Generalisera – träna hunden att lyssna på sin cue på olika platser, i olika situationer. Till en början måste det vara lugn och tryggt så hunden har en chans att faktiskt lära sig den men så snart du ser att hunden förstått sin cue på en plats är det bra att flytta till en annan plats. Ju fler platser och situationer du kan träna i, desto mer generaliserat blir denna cue. Om du enbart tränar på ett och samma ställe kommer hunden mest troligt agera på sin cue just där men ingen annanstans.
 • Diskriminering – lär hunden att lyssna till just den cue du lär in och välja bort andra ord och signaler. Om du exempelvis vill att hunden ska kunna lägga sig snabbt ner på “Ligg” kan du ibland ange bullshit-ord. Du säger “Pannkaka” och om hunden lägger sig då lockar du genast upp den igen. Du förstärker inte läggandet vid ordet “Pannkaka”. Om du säger “Ligg” därefter och hunden lägger sig så förstärker du beteendet. Du kan också träna med andra cues som hunden redan kan. Du säger “Sitt” och hunden sätter sig, bra. Du säger “Stå” och hunden ställer sig. Och så säger du “Ligg” – hunden får en godis för att den lägger sig. Om hunden börjar lägga sig ner när du säger Sitt eller Stå lockar du upp den igen. På det här viset lär du hunden att mer noggrant lyssna efter den cue du anger. Var sjyst med hunden i den här typen av träningen, om du börjar fya vid fel beteende kan din träning halka bakåt många steg och du får en osäker eller frustrerad hund. Gör det inte för svårt, speciellt inte i början och se till att förstärka rikligt när hunden väl gör rätt!
 • Skapa förväntan – om du vill att din cue ska få en snabb och säker reaktion från hunden kan du utföra en så kallad “Green Light”-träning. Bygg en förväntan hos hunden av att något alldeles fantastiskt kommer hända så snart den lyssnat rätt på sin cue. Om du vill att hunden ska komma till dig snabbt på inkallning kan du ha någon som håller hunden i selen medan du springer iväg med den roligaste leksaken. När du ropar “Hit!” så släpps hunden för att springa ikapp med dig och väl framme leker ni med leksaken. Du sätter med andra ord upp träningssituationen på ett sånt sätt där hunden ser sin cue som ett grönt ljus för att äntligen få genomföra beteendet du önskar koppla till din cue. Om du tränar med positiv förstärkning kan du relativt enkelt bygga upp förväntan hos hunden i olika beteenden så att hunden knappt kan vänta på att få grönt ljus! Om du har en hund som lätt slår över i stress och blir väldigt ofokuserad behöver du dock bygga upp förväntan långsamt till en början så att hunden får så många chanser som möjligt till att göra rätt.
 • Träna en cue även när den sitter – kunskap är en färskvara och att träna på en cue även när hunden kan det är ett enkelt sätt att kvalitetssäkra hundens respons och utförande. Inkallning är ett klassiskt exempel på en cue du ska träna mer än använda i “skarpa lägen”. På så vis ser du till att inkallningens cue hela tiden hålls uppdaterad i hundens minne.

Cues i miljön

Utöver att lära hunden cues som kommer från dig kan du också använda miljön runt er för att träna hunden till att genomföra olika beteenden. Det är extra användbart om du har en hund med utmanande beteenden i exempelvis möte med främmande människor. Låt oss säga att vi har en hund som gärna springer fram och hälsar intensivt på alla människor som den möter på en promenad. Åsynen av en annan människa är en slags cue för hunden att börja streta i kopplet eller springa fram och hoppa ifall hunden är lös. Med rätt träning kan vi lära denna hund att istället utföra andra beteenden vid åsynen av människor. Ta kontakt med sin egen människa, nosa i marken eller sätta sig lugnt och bara titta kan vara några exempel.

Hur man kan gå till väga beror mycket på situationen, hundens nuvarande beteende och historik. Ju mer stressad hunden blir av miljön runtomkring desto svårare kan det bli att träna och kräver ofta att man tränar in cues i lugn och ro för det man vill att hunden ska göra och först när de kan genomföras flytande börjar man ge dessa cues i den stressiga situationen. Hunden som vill hälsa på alla kanske tränas att nosa i marken efter godis på en cue. När hunden utan problem förstår sin cue och nosar i lugna situationer börjar vi be hunden att nosa varje gång hunden får syn på en människa på avstånd. Tillslut behövs inte en cue för att nosa, det räcker med att hunden ser den andra människan för att påbörja beteendet och vi förstärker det ofta och mycket. Tillslut har vi en hund som tolkar en främmande människa som en cue för att nosa istället för att slita sig fram och hälsa.

När det inte fungerar!

Jag ser att du hör mig!” är något jag ibland hör mig själv säga. Speciellt på promenader när någon av hundarna hittat färskt hästbajs på vägen. Jag kallar in hunden eller ber hunden att gå på och ibland fungerar det, ibland inte alls. När det inte fungerar är det så lätt att känna att hunden visst hörde och förstod, den vill bara inte göra som jag säger! Och visst är det så att ibland är motivationen att springa iväg med en munful hästbajs större än att komma till mig. Men det kan lika gärna handla om förvirring, osäkerhet eller diskriminering.

Hunden kanske hörde att jag sa något, men lyssnade inte så noga på exakt vad det var för den där goa hästbajset har just nu hjärnans fulla fokus!

Hunden kanske hörde vad jag sa men har inte riktigt lärt sig vad min cue betyder i just den situationen eller knappt alls, beroende på hur långt vi kommit i inlärningen.

Hunden kanske hörde vad jag sa men eftersom hästbajs har ett så högt värde hos hunden diskriminerar hjärnan bort allt som inte innebär att skydda och tugga i sig denna väldoftande resurs.

Till och med för mig som heltidsarbetande hundtränare är det svårt att säga varför min hund inte agerar på sin cue. Jag utgår därför alltid ifrån att hunden inte riktigt har förstått just denna cue i den här situationen eller på den här platsen. Vi behöver alltså träna mer. Det är ett förhållningssätt som ger störst chans att ge lyckat resultat, både för framtida liknande situationer men också för hundens välmående. Blir jag arg (vilket på en dålig dag händer även om jag vet bättre) finns en stor risk att jag skapar mer osäkerhet och förvirring i framtiden och hunden har knappast lärt sig mer om sin cue. Om det vill sig riktigt illa har den bara lärt sig att bli rädd för mig i den situationen och det vill jag såklart inte.

Det är väldigt ofta så att hunden inte lyssnar på sin cue för att den inte riktigt lärt sig vad den betyder! Om du tränar mer, tänker på att generalisera hundens cues lite mer, ökar hundens motivation för att få agera på sina cues så når du tillslut lyckats resultat.

Och kom ihåg, din hund är ingen robot! Ibland glömmer den, ibland är den för stressad, ibland är du för otydlig och ibland är hunden så upptagen med något annat att den inte hörde dig och ibland vill hunden inte för att den är rädd eller inte har nog med motivation. Inte ens vi människor reagerar direkt på alla cues vi får från andra och vår omgivning, av samma anledningar som uppräknat här ovan. Vi ska inte ha det kravet på oss själva och absolut inte på våra hundar!

Här vill jag också lägga till cues som blir Förgiftade! Det finns en helt egen artikel om det så istället för att skriva samma sak här länkar jag helt enkelt till den artikeln: Giftigt!när ord och platser blir farliga.

Hur gör du och din hund?

Efter att ha läst artikeln får du med dig några frågeställningar som kanske kan hjälpa er framåt i utmaningar eller för att finslipa det som redan sitter på plats!

 • Vilka cues kan din hund riktigt bra?
 • Om ni har cues som hunden inte tycks förstå, vilka är de och vad tycks det bero på? Är det olika situationer det inte fungerar i eller tycks hunden inte riktigt ha lärt sig cues fullt ut?
 • I vilka situationer eller på vilka platser tycker du hunden har lättare att agera på sina cues och när är det generellt svårare?
 • Hur skulle du kunna hjälpa hunden att agera även när det är lite svårare?
 • Har du några cues i miljön på ex. promenaderna du önskar hunden skulle uppfatta annorlunda?

Som alltid kan du ställa frågor om artikeln i en kommentar på Facebook där det här är länkat eller skicka ett mail till info@ulvens.se! Behöver du personlig vägledning och stöd i träningen med din hund är du varmt välkommen att boka en tid för personlig träning. Vi har mer information och priser på Personlig Hjälp