Socialträffarna är till för att du och din unga eller vuxna hund ska få träna att gå i grupp med andra hundar. Vi arbetar på kontakt med ägaren och kollar på hundspråk hundarna emellan. Du får tips och råd på hur du kan hjälpa din hund att socialisera med andra hundar i framtiden. Målet är alltid att alla hundar och människor ska gå hem med många positiva upplevelser av en social situation med andra hundar!

Ålder: hundar från 7 månader och uppåt

Kostnad: 60kr/träff

På varje träff är det högst 6 platser.

Planerade datum:
Träff 2 maj 11.00
Träff 13 juni 13.00

Jag vill anmäla mig!